Zmiany w Regulaminie 20.10.2023 r.

W dniu 20.10.2023 r. wprowadziliśmy następujące zmiany w Regulaminie:

  1. Zmiana charakteru imprezy z masowej na imprezę niemasową;
  2. Usunięcie wszelkich przepisów Regulaminu bazujących na ustawie o przebiegu imprez masowych;
  3. Zmiana informacji o patronacie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego;
  4. Zmiana zapisu o czasie informowania Uczestników na temat zmian dotyczących lokalizacji wydarzenia;
  5. Dodano zapis, że Organizator zastrzega sobie rozdysponowanie założonej przez siebie puli biletów fizycznych nieodpłatnie, innymi kanałami, niż kanały sprzedaży;
  6. Zmiana przepisów dotyczących ochrony i kierownika ds. bezpieczeństwa;
  7. Zmiana w zapisie o wnoszeniu sprzętu foto-wideo do celów profesjonalnych;
  8. Dodano zapis regulujący wpuszczanie na Teren Festiwalu ze zwierzętami;
  9. Usunięcie zapisu informującego, że służby porządkowe oraz wolontariusze muszą być przeszkoleni w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji i sposobu alarmowania straży pożarnej oraz rozmieszczenia sprzętu gaśniczego na Terenie Festiwalu;
  10. Zmiana zapisu dotyczącego zastrzeżenia logo oraz nazwy Wydarzenia.

Organizator

Patronat medialny

ANYWHERE_PL_

Partnerzy

happykids